A pályázatírás első lépése a jogosultsági vizsgálat.

Vannak általános megfelelőségi szabályok, és vannak speciális, az egyes pályázati kiírásokhoz kapcsolódó kritériumok, melyeknek meg kell felelnie, ha szeretné elnyerni a támogatást. Legelőször ezeket kell megvizsgálni.

Amennyiben minden pályázati feltételnek meg tud felelni, a következő lépés a projektgenerálás.

Minden pályázatnál pontosan behatárolják, hogy ki, hol, milyen tevékenységre, milyen beruházásra igényelhet támogatást. Vagyis az Ön által elképzelt fejlesztési igényt a megjelent és elnyerni kívánt támogatás pályázati kiírásának és feltételeinek megfelelően szükséges pontosítani, esetleg módosítani.

Érdemes az elnyerni kívánt támogatás reményében kisebb kompromisszumokat kötni. Ha azonban nagymértékben eltér az Ön elképzelése és az adott pályázat keretén belül megvalósítható projekt, akkor érdemes meggondolni egy esetleges másik pályázati lehetőség megvárását. Hozzá tartozik azonban, hogy jelenleg nem lehet előre látni, hogy mikor, milyen pályázatok jelennek meg. Még a médiában megjelent hírekre sem lehet biztosan alapozni. Az is elképzelhető, hogy évekig várnia kell, vagy éppen soha nem jelenik meg olyan pályázat, melynek segítségével meg tudja valósítani az elképzelését.

Ha sikerült olyan projektet generálni, amely megfelel az aktuális pályázati kiírásnak, következhet maga a pályázatírás.

Az igénybe venni kívánt támogatáshoz összeállítjuk a teljes pályázati anyagot, a kiírt formai előírások szerint, és azt elektronikusan benyújtjuk. Ehhez azonban az Ön hatékony segítségére, együttműködésére is szükségünk van.

  • Az Interneten elérhető nyilvános adatokon kívül szükséges múltbeli és ezen felül jövőbeni tervezett adatokat szolgáltatnia.
  • Számos mellékletet, árajánlatot be kell gyűjteni, melyek formai megfelelőségéhez szintén segítséget nyújtunk.
  • Természetesen a képviselő aláírására is szükség lesz. Ha nem tud eljönni személyesen irodánkba, akkor fontos, hogy tudjon szkennelni! Illetve bizonyos esetekben 1-1 nyilatkozatot postán is fel kell adnia.
A szolgáltatás díja változó.
  • Van olyan pályázat, melynek megírását csak sikerdíj ellenében is elvállalunk, vagyis csak akkor kell fizetnie szolgáltatásunkért, ha elnyerte a megpályázott támogatást.
  • És van olyan pályázat is, melyet csak fix díjért, vagy fix + sikerdíj fejében vállalunk.

Ennek meghatározása függ:

  • az ellátandó feladatok mennyiségétől: pályázati adatlap bonyolultsága, szükséges mellékletek megírása, mint pl. üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány, stb.
  • a beadásig rendelkezésre álló időtől: nem mindegy, hogy a feladatra mennyi idő áll rendelkezésre, sajnos sok pályázó az utolsó pillanatban, a beadás előtt 1-2 nappal kap észbe, hogy szeretne pályázni
  • a pályázó nyerési esélyétől: vannak automatikusan elnyerhető pályázatok, melyek esetén, ha minden kritériumnak megfelel a pályázó, a forrás kimerüléséig biztosan elnyeri a támogatást, vannak ún. pontozásos pályázatok, melyek elbírálása objektív és szubjektív pontozással történik, és vannak szinte „esélytelen” pályázatok, melyeket azonban ennek tudatában mégis szeretne valaki megpályázni

További szolgáltatásaink:

Pályázati konzultáció, tanácsadás >>

Pályázati projektmenedzsment >>

Kötelező nyilvánosság biztosítása >>